КАРТА НА САЙТА 
www.dksbt.bg

 1. Начало
  1. Профил на купувача
  2. комплексно административно обслужване
  3. Бюджет
  4. Процедури
  5. Публични покани
  6. Покани
  7. Обявления
  8. Предварителен контрол
  9. Становища на АОП
  10. Начини за плащане
  11. Търгове
  12. Достъп до обществена информация
 2. КОМИСИЯ
  1. МИСИЯ и цели
  2. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  3. УКАЗАНИЯ за приемане и издаване на електронни документи
  4. ГОДИШНИ отчети за дейността на ДКСБТ и бюлетини за цените на едро
  5. ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ
  6. ХАРТА на клиента
  7. КАРТА на сайта
  8. ВРЪЗКИ
  9. СТРУКТУРА на администрацията
  10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
  11. Телефонен указател
  12. Вашата анкета
  13. Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
 3. БОРСИ И ТЪРЖИЩА
  1. СТОКОВИ борси
  2. ЗАЯВЛЕНИЯ (формуляри)
  3. сб1
  4. сб2
  5. сб3
  6. сб4
  7. сб5
  8. сб6
  9. сб7
  10. сб8
  11. сб9
  12. ст1
  13. ст2
  14. ст3
  15. ст4
  16. ст5
  17. ст6
  18. ст7
  19. ст8
  20. стчо1
  21. стчо2
  22. стчо3
  23. стчо4
  24. стчо5
  25. стчо6
  26. стчо7
  27. стчо8
  28. стчо9
  29. стчо10
  30. стчо11
  31. стчо12
  32. стчо13
  33. ст9
  34. РЕГИСТЪР
  35. р1
  36. р2
  37. р3
  38. р4
  39. СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА
  40. адреси и връзки
  41. чуждестранен опит
  42. презентации
  43. Световна организация на стоковите тържища (WUWM)
  44. Германия
  45. Холандия
  46. Великобритания
  47. Испания
  48. Австрия
  49. Италия
  50. Гърция
  51. Русия
  52. Австралия
  53. Япония
  54. САЩ
  55. СТОКОВИ тържища
  56. КАРТИ
  57. p5
 4. НОВИНИ
  1. на1
  2. на2
  3. на3
  4. на4
  5. архив2010
  6. АРХИВ 2011
  7. Архив 2012
  8. Архив 2013 година
  9. Архив 2014 година
  10. Архив 2015 година
  11. АРХИВ 2016 ГОДИНА
  12. АРХИВ 2017 ГОДИНА
  13. АРХИВ 2018 ГОДИНА
  14. ЗАСЕДАНИЯ на Комисията
  15. Съобщения за връчване на протоколи
  16. Обяви за конкурси
  17. Съобщения за задължения към ДКСБТ
 5. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  1. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  2. ТАРИФА за таксите, събирани от ДКСБТ
  3. СЪДЕБНА практика
  4. ЗАКОН / НАРЕДБА / ПРАВИЛНИК
  5. НАРЕДБА за воденето и съхраняването на Регистрите на ДКСБТ
  6. Проекти на нормативни документи
 6. Антикорупция
  1. НАДЗОР
   1. КОНТРОЛ на стоковите борси
   2. КОНТРОЛ на стоковите тържища, пазари на производителите и самостоятелни обекти
   3. едокс
   4. КОНТРОЛ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ
  2. ЦЕНИ и АНАЛИЗИ
   1. АНАЛИЗИ
   2. ИНФОРМАЦИОННА система на ДКСБТ
   3. мат1
   4. ИТЦ структура
   5. ИТЦ движение
   6. БЮЛЕТИНИ
   
   

  © Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM