Начини на плащане на дължими суми към ДКСБТ:

 

   1. Плащания чрез ПОС терминално устройство се извършват в сградата на ДКСБТ на адрес: гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" 13, 5 - ти етаж, стая 502 

 

 

   2. Плащания по банкова сметка:

    IBAN: BG33 BNBG 9661 3100 1760 01
   BIC на БНБ: BNBGBGSD

 

  

    3. Плащане в брой

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM