Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

 

 

І. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация на пазарите на производителите

II. Правно основание

 

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА)

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Административно процесуален кодекс (АПК)

 

ІІI. Характеристика

- Цел:

Процедурата е предназначена за издаване на удостоверение за извършена регистрация, притежаването на което е задължително условие за правомерно извършване на дейност като пазар на производителите по смисъла на чл. 3 а от ЗСБТ.

Издаденото удостоверение е основание за вписване в регистрите, водени от ДКСБТ по реда на НВСРДКСБТ.

 

- Предмет:

Административният акт се издава за извършване на дейност като пазар на производителите.

 

- Вид регистрационен режим:

Режимът за издаване на този индивидуален административен акт е регистрационен съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.

 

- наименование на съответния регистър:

Регистър за пазарите на производителите.

 

- компетентен орган:

Компетентен орган за извършване на регистрация е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) (чл. 4 и чл. 8 от ЗСБТ, чл. 7, т. 1 от ПУДДКСБТНА).

 

- същност на регистъра:

документален;

компютърна база данни.

 

- Задължени лица:

Всяко лице, регистрирано по Търговския закон, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и заяви желание за организиране на дейност като пазар на производителите.

 

- Видове регистрация:

Регистрацията за извършване на дейност като пазар на производителите е задължителна съгласно чл.3а, ал.2 от ЗСБТ.

 

- Значение на регистрацията:

Целта е само регистрирани лица да извършват дейност като пазар на производителите.

 

- Действие на вписването:

Вписванията в регистрите имат оповестително и конститутивно действие.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи:

Компетентен орган, до когото задължените лица адресират искането си за регистрация, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

 

- Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър;

- Необходими документи:

Лице, което иска да му бъде издадено удостоверение за извършена регистрация като пазар на производителите, подава до ДКСБТ писмено заявление, по образец. В заявлението за регистрация на стоковото тържище се посочва ЕИК на търговеца.

Към заявлението за регистрация на пазар на производителите се прилагат:

  1. Проект на правилник за организацията, дейността и охраната на пазара на производителите;

 2.Документи, издадени от компетентните органи (удостоверение за регистрация от ОДБХ за цялата база и становище/сертификат от ОДПБЗН),  удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на пазара на производителите за търговия със съответните стоки и стокови групи;

 3. Официална скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на пазара на производителите  (издадена от АГКК или от Общината) с приложено описание (схема и легенда със списък на наемателите и видовете стокови групи, с които търгуват), съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ праваното основание за ползване на площите и материалната база (нотариален акт, договор и др.), в които ще се извършва дейността;

 4. Общи условия на договор за наем на площи на територията на пазара на производителите;

 5. Декларация, че са налице следните изискванията (по чл.14, ал. 8 от ЗСБТ) към територията, на която е организиран пазара на производителите:

    5.1. “ограден имот, покрит с твърда настилка”;

    5.2. “осигурен транспортен достъп с два портала за вход и изход и достатъчно места за паркиране”;

    5.3. “електрифициран и водоснабден имот с изпълнена вертикална планировка, осигуряваща оттичане на повърхностните води”;

    5.4. “изградени санитарни възли за търговците и посетителите”.

 6. Банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

 Документът по т.6, удостоверяващ внасянето на съответната такса (3 000 лв.), съгласно Tарифата за таксите, събирани от Комисията, се представя едва след като са изпълнени изискванията за извършване на регистрация по чл.14, ал. 7 и ал. 8 от ЗСБТ и след приключване (без забележки) на проверката на място, т.е. непосредствено преди издаването на Удостоверение за регистрация

 

Документите по т. 2 и т. 3 (удостоверение за въвеждане в експлоатация, становище/сертификат от ОД ПБЗН и скица от АГКК, при посочени данни в заявлението, могат да бъдат изискани от ДКСБТ от съответния компетентен орган като вътрешноадминистративна услуга.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението и приложените към него документи се адресират до ДКСБТ и приемат по опис, приложен към заявлението.

ДКСБТ се произнася по заявлението и приложенията към него в срок до един месец от получаването му. Заявителят се уведомява за взетото решение в 7-дневен срок.

Ако до изтичане на едномесечния срок ДКСБТ не се е произнесла, смята се, че е налице мълчаливо съгласие.

Действието на регистрацията за пазара на производителите е безсрочно.

За регистрирания пазар на производителите комисията издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок от произнасянето си или от изтичането на едномесечния срок, когато е налице мълчаливо съгласие.

 

ДКСБТ отказва вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация на пазар на производителите при неспазване на поне едно от изискванията по чл. 14, ал. 7  и 8 от ЗСБТ (чл.16 а, ал. 1 от ЗСБТ).

ДКСБТ заличава от регистъра пазара на производителите и обезсилва издаденото удостоверение при констатирано нарушение на поне едно от изискванията по чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗСБТ (чл.16 а, ал. 2 от ЗСБТ).

В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за регистрация незабавно след влизането в сила на решението за отказ или за заличаване от регистъра.

ДКСБТ със свое решение прекратява действието на регистрацията при преустановена дейност като стоково тържище, при писмено изразено желание от организатора и в случаите по чл. 16 а, ал. 2 от ЗСБТ.

 

Съгласно чл.8а от НВСРДКСБТ ДКСБТ води регистър за пазарите на производителите. На търговеца, подлежащ на вписване в този регистър, се открива партида в компютърната база данни, в която се вписват:

 1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;

 2. Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;

 3. органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;

 4. седалищата на клоновете, ако има такива;

 5. адрес на извършване на дейността на пазара;

 6. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на пазара;

 7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията на пазара по Закона за храните;

 8. номер на скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на пазара и общата му площ, посочена в скицата;

 9. номер на документа, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база на пазара;

 10. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като пазар на производителите;

 11. датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;

 12. датата и номерът на решението, с което комисията прекратява действието на регистрацията.

 

Обжалването на отказа за вписване в съответния регистър става по реда на АПК.

 

- Такси:

В хода на производството за извършване на регистрация за организиране на пазар на производителите се събират такси по ТТСДКСБТ, както следва:

 1. за издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите - 3 000 лева;

 2. за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

 3. за съобщение за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лева;

 4. за предоставяне на препис от Регистрите на Комисията - 5 лева на страница;

 5. за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни - 10 лева.

 

- Резултат от процедурата:

Търговецът, получил регистрация по реда на ЗСБТ, има право да извършва легално тази дейност, а именно да създаде организация за извършване на търговия на едро на пресни плодове, зеленчуци, цветя и риба, като за целта предоставя търговски площи или други активи на производители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители.

След получаване на регистрация като пазар на производителите за организатора на пазара и за лицата, осъществяващи дейност на него, възникват определени задължения, посочени в глава 5 от ЗСБТ.

В случай, че лицето извършва гореописаната дейност без да е получило регистрация по реда на ЗСБТ, то подлежи на административен контрол от страна на ДКСБТ. Същата е компетентна да ангажира неговата административно-наказателна отговорност и да налага предвидените в закона санкции.

 

Издаденото удостоверение по реда на ЗСБТ е безсрочно.

 

Комисията заличава от регистъра пазара на производителите и обезсилва издаденото удостоверение при констатирано нарушение на поне едно от изискванията не отговаря на изискванията на чл.14, ал. 7 и 8 от ЗСБТ.

 

При изгубване или унищожаване на документи, удостоверяващи извършената регистрация като пазар на производителите, заявителят може да подаде заявление за издаване на дубликат или препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ при заплащане на съответните такси, определени в ТТСДКСБТ.

 

Водените от комисията регистри са публични. Всеки има право да ги преглежда и да получава преписи или извлечения от тях срещу такса, определена в тарифата. Исканията за издаване на извлечения от Регистрите за издаване на преписи от актове, документи и други, се отправят до комисията.

 

V. Образци и формуляри

 1. Заявление по образец за извършване на регистрация на пазар на производителите

 2. Заявление за издаване на препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ

 3. Заявление за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM