Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ

 

І. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище

II. Правно основание

 

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА)

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Административно процесуален кодекс (АПК)

 

ІІI. Характеристика

- Цел:

Процедурата е предназначена за издаване на удостоверение за извършена регистрация, притежаването на което е задължително условие за правомерно извършване на дейност като стоково тържище по смисъла на чл. 3 от ЗСБТ.

Издаденото удостоверение е основание за вписване в регистрите, водени от ДКСБТ, по реда на НВСРДКСБТ.

 

- Предмет:

Административният акт се издава за извършване на дейност като стоково тържище.

 

- Вид режим:

Режимът за издаване на този индивидуален административен акт е регистрационен съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.

 

- наименование на съответния регистър:

Регистър за стоковите тържища.

 

- компетентен орган:

Компетентен орган за извършване на регистрация е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) (чл. 4 и чл. 8 от ЗСБТ, чл. 7, т. 1 от ПУДДКСБТНА).

 

- същност на регистъра:

документален;

компютърна база данни.

 

- Задължени лица:

Всяко лице, регистрирано по Търговския закон, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и заяви желание за организиране на дейност като стоково тържище.

 

- Видове регистрация:

Регистрацията за извършване на дейност като стоково тържище е задължителна съгласно чл.3, ал.2 от ЗСБТ.

 

- Значение на регистрацията:

Целта е само регистрирани лица да извършват дейност като стокови тържища.

 

- Действие на вписването:

Вписванията в регистрите имат оповестително и конститутивно действие.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи:

Компетентен орган, до когото задължените лица адресират искането си за регистрация, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

 

- Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър;

- Необходими документи:

Лице, което иска да му бъде издадено удостоверение за извършена регистрация като стоково тържище, подава до ДКСБТ писмено заявление по образец. В заявлението за регистрация на стоковото тържище се посочва ЕИК на търговеца.

Към заявлението за регистрация на стоковото тържище се прилагат:

 1. проект за правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище;

 2. копия от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията  (същият, в зависимост от годината на построяване на обекта, може да бъде: Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване, Протокол – образец 16 на Приемателна комисия, Удостоверение за търпимост), както и от документи, издадени от компетентните органи,(удостоверение за регистрация от ОДБХ за цялата база и становище/сертификат от ОДПБЗН),  удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия  със съответните стоки и стокови групи;

 3. официална скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището (издадена от АГКК или от Общината) с приложено описание (схема и легенда със списък на наемателите и видовете стокови групи, с които търгуват), съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ праваното основание за позлване на площите и материалната база (нотариален акт, договор и др.), в които ще се извършва дейността;

 4. общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище;

 5. документи, доказващи изпълнението на следните изисквания към територията, на която е организирано стоковото тържище:

     5.1 Документ от Общината, че “стоковото тържище се организира върху урегулиран поземлен имот, отреден за тържище с влязъл в сила подробен устройствен план”.

     5.2 Декларация от организатора на тържището, че “имотът е ограден с масивна ограда, осигурен е транспортен достъп и е с най-малко по едно паркомясто за товарни автомобили и с по едно паркомясто за леки автомобили за всеки търговски обект, и е с два портала за вход и изход”.

    5.3 Декларация от организатора на тържището, че “стоковото тържище разполага с изградени санитарни възли за персонала и посетителите”.

 6. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

     Документът по т.6, удостоверяващ внасянето на съответната такса (3 000 лв.), съгласно Tарифата за таксите, събирани от Комисията, се представя едва след като са изпълнени изискванията за извършване на регистрация по чл.14, ал. 5 и ал. 6 от ЗСБТ и след приключване (без забележки) на проверката на място, т.е. непосредствено преди издаването на Удостоверение за регистрация

 

Документите по т. 2 и т. 3 (удостоверение за въвеждане в експлоатация, становище/сертификат от ОД ПБЗН и скица от АГКК, при посочени данни в заявлението, могат да бъдат изискани от ДКСБТ от съответния компетентен орган като вътрешноадминистративна услуга.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението и приложените към него документи се адресират до ДКСБТ и приемат по опис, приложен към заявлението.

ДКСБТ се произнася по заявлението и приложенията към него в срок до един месец от получаването му. Заявителят се уведомява за взетото решение в 7-дневен срок.

Ако до изтичане на едномесечния срок ДКСБТ не се е произнесла, смята се, че е налице мълчаливо съгласие.

Действието на регистрацията за стоково тържище е безсрочно.

ДКСБТ издава удостоверение за регистрация на регистрираното стоково тържище в 7-дневен срок от произнасянето си или от изтичането на едномесечния срок, когато е налице мълчаливо съгласие.

ДКСБТ отказва вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация на стоково тържище при неспазване на поне едно от изискванията по чл. 14, ал. 5 и 6 от ЗСБТ (чл.16 а, ал. 1 от ЗСБТ).

ДКСБТ заличава от регистъра стоково тържище и обезсилва издаденото удостоверение при констатирано нарушение на поне едно от изискванията по чл. 14, ал. 5 и 6 (чл.16 а, ал. 2 от ЗСБТ).

В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за регистрация незабавно след влизането в сила на решението за отказ или за заличаване от регистъра.

ДКСБТ със свое решение прекратява действието на регистрацията при преустановена дейност като стоково тържище, при писмено изразено желание от организатора и в случаите по чл. 16 а, ал. 2 от ЗСБТ.

 

Съгласно чл. 8 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ води регистър за стоковите тържища. На търговеца, подлежащ на вписване в този регистър, се открива партида в компютърната база данни, в която се вписват:

 1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;

 2. единен идентификационен  код (ЕИК) на търговеца;

 3. органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване;

 4. седалищата на клоновете, ако има такива;

 5. адрес на извършване на тържищната дейност

 6. номер на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията; 

 7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на тържището;

 8. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията на тържището по Закона за храните; 

 9. номер на скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището и общата му площ, посочена в скицата, удостоверяващи, че стоковото тържище се организира върху урегулиран поземлен имот с влязъл в сила подробен устройствен план; 

 10. номер на документа, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база на тържището; 

 11. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като стоково тържище;

 12. датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;

 13. датата и номерът на решението, с което комисията прекратява действието на регистрацията.

 

Обжалването на отказа за вписване в съответния регистър става по реда на АПК.

 

- Такси:

В хода на производството за извършване на регистрация за организиране на стоково тържище се събират такси по ТТСДКСБТ, както следва:

 1. за издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище - 3 000 лева;

 2. за вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

 3. за съобщение за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лева;

 4. за предоставяне на препис от Регистрите на Комисията - за първа страница – 3 лева, за втора и всяка следваща страница – 0,50 лева;

 5. за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни - 10 лева.

 

- Резултат от процедурата:

Търговецът, получил регистрация по реда на ЗСБТ, има право да извършва легално тази дейност, а именно да създаде организация за извършване на търговия на едро на налични храни и цветя, като за целта предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището.

След получаване на регистрация като стоково тържище за организатора на тържището и за търговците, осъществяващи дейност на него, възникват определени задължения, посочени в глава 5 от ЗСБТ.

В случай, че лицето извършва гореописаната дейност без да е получило регистрация по реда на ЗСБТ, то подлежи на административен контрол от страна на ДКСБТ. Същата е компетентна да ангажира неговата административнонаказателна отговорност и да налага предвидените в закона санкции.

 

Издаденото удостоверение по реда на ЗСБТ е безсрочно.

 

ДКСБТ заличава от регистъра стоковото тържище и обезсилва издаденото удостоверение при констатирано нарушение на поне едно от изискванията на чл. 14, ал. 5 и 6 от ЗСБТ.

 

При изгубване или унищожаване на документи, удостоверяващи извършената регистрация като стоково тържище, заявителят може да подаде заявление за издаване на дубликат или препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ при заплащане на съответните такси, определени в Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

 

Водените от комисията регистри са публични. Всеки има право да ги преглежда и да получава преписи или извлечения от тях срещу такса, определена в ТТСДКСБТ. Исканията за издаване на извлечения от регистрите за издаване на преписи от актове, документи и други, се отправят до комисията.

 

V. Образци и формуляри

 1. Заявление за извършване на регистрация като стоково тържище по образец.

 2. Заявление за издаване на препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ.

 3. Заявление за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM