Захар - 1.32  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.75  лв.бр.            Фасул зрял - 3.76  лв.кг.            Ориз - 2.29  лв.кг.            Леща - 2.20  лв.кг.            Брашно тип"500" - 0.84  лв.кг.            Макарони - 1.63  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 2.57  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.18  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 10.58  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.78  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.75  лв.бр.            Кисело мляко коф.0.400кг 3% и над 3% - 0.76  лв.бр.            Прясно мляко кутия/бут. 1л 1.5% - 1.29  лв.бр.            Прясно мляко кут./бут. 1л 3% - 1.41  лв.бр.            Пиле замразено без вътрешности - 3.40  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Шпеков салам - 8.30  лв.кг.            Кайма смес - 4.97  лв.кг.            Пилешки бут цял - 2.33  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 4.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.82  лв.кг.            Сафрид - 3.20  лв.кг.            Пангасиус филе - 3.90  лв.кг.            Хек без глава - 4.86  лв.кг.            Зеле главесто - 0.55  лв.кг.            Тиквички - 2.00  лв.кг.            Сол готварска - 0.44  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.82  лв.кг.            Чесън /внос/ - 3.30  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.43  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.28  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 0.66  лв.кг.            Тиквички /внос/ - 1.61  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Ананаси - 2.18  лв.кг.            Портокали - 1.20  лв.кг.            Мандарини - 1.50  лв.кг.            Мандарини - 1.50  лв.кг.            Лимони - 1.60  лв.кг.            Лимони - 1.60  лв.кг.            Грейпфрути - 1.30  лв.кг.            Ябълки /внос/ - 1.25  лв.кг.            Круши /внос/ - 1.14  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.10  лв.кг.            Киви - 1.47  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 1.05  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.46  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.14  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.26  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.41  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.38  лв.бр.            Конфитюр други - бурк. 0.4/0.314 - 1.40  лв.бр.            Нектар - стъклена бут. 0.5 - 1.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот сливи - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТ КАТО СТОКОВА БОРСА

 

 

І. Наименование на административната услуга

Прекратяване извършването на дейност като стокова борса

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА).

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ).

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ).

Административно процесуален кодекс (АПК).

 

IІІ. Характеристика

- Цел:

Прекратяване извършването на дейност като стокова борса по смисъла на чл.2, ал. 1 от ЗСБТ на лице, получило лиценз за извършване на такава дейност.

Основанието за прекратяване се съдържа в чл.19 и чл.64 от ЗСБТ.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга

 

- Условия и предпоставки за упражняване на правото:

Комисията отнема издадения лиценз за стокова борса:

1. ако са представени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

2. при системни нарушения на този закон.

Ако след изтичане на едногодишен срок от учредяването й борсата има по-малко от 50 членове, комисията дава 6-месечен срок за попълване на броя. Ако след изтичане на срока броят на членовете не е попълнен, комисията отнема лицензиа.

 

- Необходими документи и адресат на волеизявлението/компетентен орган:

Компетентен орган за прекратяване извършването на дейност като стокова борса е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Действието се извършва при констатация за наличието на предпоставките по чл. 19 от ЗСБТ.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

- описание на поредицата от нормативно установени действия, които трябва да извърши адресата, от който зависи упражняването на правото, за да прецени дали са налице предпоставките за упражняването му.

Ако се установи наличието на някои от предпоставките по чл. 19 от ЗСБТ, Комисията може да пристъпи към отнемане на лиценза за извършването на дейност като стокова борса.

Установяването на тези предпоставки става чрез извършване на проверки и съставяне на констативни протоколи.

 

- действия на компетентния орган: издаване на акт (заповед, одобрение, разрешение, решение), който позволява реализирането на правото, законоустановени срокове за издаване на акта;

Ако се установи, че са налице основанията, посочени в закона, Комисията взема решение за отнемане на издадения лиценз на стоковата борса.

С решението за отнемане на лиценза, Комисията прекратява пълномощията на органите на стоковата борса и назначава един или няколко квестори.

 

- ред за обжалване на отказа да бъде издаден актът: компетентен орган, срок за подаване на жалбата, приложим нормативен акт.

Лицето, на което е отнет лиценза, може да обжалва по реда на АПК и ЗСБТ.

 

- Резултат от процедурата:

С влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на стоковата борса, лицето се заличава от регистъра на стоковите борси, воден от Комисията (чл.7, ал.1, т.13 от НВСРДКСБТ), за което се дължи държавна такса в размер на 250 лв. съгласно чл. Единствен, т.8 от Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ.

След влизането в сила на решението за отнемане на лицена, ДКСБТ незабавно изпраща копие от него на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър прекратяването на дружеството и за образуване на производство по ликвидацията му. В тези случаи ДКСБТ назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

До назначаването на ликвидатор, квесторът или квесторите упражняват правата и задълженията на съвета на директорите на стоковата борса.

От влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на стоковата борса не могат да се сключват нови сделки, освен ако това е необходимо за изпълнение на вече сключени сделки.

 

V. Образци и формуляри

Заявление в свободен текст за прекратяване извършването на дейност като стокова борса.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM