Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТ КАТО СТОКОВА БОРСА

 

 

І. Наименование на административната услуга

Прекратяване извършването на дейност като стокова борса

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА).

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ).

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ).

Административно процесуален кодекс (АПК).

 

IІІ. Характеристика

- Цел:

Прекратяване извършването на дейност като стокова борса по смисъла на чл.2, ал. 1 от ЗСБТ на лице, получило лиценз за извършване на такава дейност.

Основанието за прекратяване се съдържа в чл.19 и чл.64 от ЗСБТ.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга

 

- Условия и предпоставки за упражняване на правото:

Комисията отнема издадения лиценз за стокова борса:

1. ако са представени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

2. при системни нарушения на този закон.

Ако след изтичане на едногодишен срок от учредяването й борсата има по-малко от 50 членове, комисията дава 6-месечен срок за попълване на броя. Ако след изтичане на срока броят на членовете не е попълнен, комисията отнема лицензиа.

 

- Необходими документи и адресат на волеизявлението/компетентен орган:

Компетентен орган за прекратяване извършването на дейност като стокова борса е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Действието се извършва при констатация за наличието на предпоставките по чл. 19 от ЗСБТ.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

- описание на поредицата от нормативно установени действия, които трябва да извърши адресата, от който зависи упражняването на правото, за да прецени дали са налице предпоставките за упражняването му.

Ако се установи наличието на някои от предпоставките по чл. 19 от ЗСБТ, Комисията може да пристъпи към отнемане на лиценза за извършването на дейност като стокова борса.

Установяването на тези предпоставки става чрез извършване на проверки и съставяне на констативни протоколи.

 

- действия на компетентния орган: издаване на акт (заповед, одобрение, разрешение, решение), който позволява реализирането на правото, законоустановени срокове за издаване на акта;

Ако се установи, че са налице основанията, посочени в закона, Комисията взема решение за отнемане на издадения лиценз на стоковата борса.

С решението за отнемане на лиценза, Комисията прекратява пълномощията на органите на стоковата борса и назначава един или няколко квестори.

 

- ред за обжалване на отказа да бъде издаден актът: компетентен орган, срок за подаване на жалбата, приложим нормативен акт.

Лицето, на което е отнет лиценза, може да обжалва по реда на АПК и ЗСБТ.

 

- Резултат от процедурата:

С влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на стоковата борса, лицето се заличава от регистъра на стоковите борси, воден от Комисията (чл.7, ал.1, т.13 от НВСРДКСБТ), за което се дължи държавна такса в размер на 250 лв. съгласно чл. Единствен, т.8 от Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ.

След влизането в сила на решението за отнемане на лицена, ДКСБТ незабавно изпраща копие от него на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър прекратяването на дружеството и за образуване на производство по ликвидацията му. В тези случаи ДКСБТ назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

До назначаването на ликвидатор, квесторът или квесторите упражняват правата и задълженията на съвета на директорите на стоковата борса.

От влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на стоковата борса не могат да се сключват нови сделки, освен ако това е необходимо за изпълнение на вече сключени сделки.

 

V. Образци и формуляри

Заявление в свободен текст за прекратяване извършването на дейност като стокова борса.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM