Захар - 1.36  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.60  лв.бр.            Фасул зрял - 4.50  лв.кг.            Ориз - 2.35  лв.кг.            Леща - 2.64  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.38  лв.кг.            Макарони - 1.29  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.30  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.16  лв.бр.            Фиде - 1.29  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.50  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 12.01  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.50  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.82  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 5.40  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.60  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.90  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.00  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.84  лв.кг.            Кайма смес - 7.00  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.60  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 4.80  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Хоки без глава - 4.20  лв.кг.            Толстолоб - 2.15  лв.кг.            Ябълки - 1.32  лв.кг.            Ягоди - 4.80  лв.кг.            Праскови - 1.60  лв.кг.            Кайсии - 2.17  лв.кг.            Круши - 1.80  лв.кг.            Картофи - 0.45  лв.кг.            Картофи пресни - 0.50  лв.кг.            Чесън зрял - 3.50  лв.кг.            Домати от открити площи - 1.35  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.27  лв.кг.            Корнишони - 1.00  лв.кг.            Краставици от открити площи - 1.50  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.70  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 2.50  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 2.08  лв.кг.            Тиквички - 0.90  лв.кг.            Дини - 0.50  лв.кг.            Пъпеши - 1.15  лв.кг.            Сливи - 1.00  лв.кг.            Салати - 0.60  лв.бр.            Моркови - 0.50  лв.кг.            Патладжани - 1.20  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.73  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 9.33  лв.бр.            Сол готварска - 0.51  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.46  лв.бр.            Картофи /внос/ - 1.00  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.60  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.70  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 2.50  лв.кг.            Банани - 1.88  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Лимони - 1.62  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 1.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.50  лв.кг.            Кайсии /внос/ - 2.50  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 4.80  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.90  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.58  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.65  лв.бр.            Чушки печени - бурк. 08/07 - 2.80  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.55  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.85  лв.бр.            Конфитюр кайсии - бурк. 0.4/0.314 - 2.00  лв.бр.            Конфитюр праскови - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Конфитюр ягоди - бурк. 0.4/0.314 - 2.20  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.20  лв.бр.   
 
 

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА БРОКЕР НА СТОКОВА БОРСА
   
   

І. Наименование на административната услуга

Извършване на регистрация на брокер на стокова борса

 

II. Правно основание

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация (ПУДДКСБТНА)

Наредба за водене и съхраняването на регистрите, водени от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)

Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ (ТТСДКСБТ)

Административно процесуален кодекс (АПК)

 

ІІI. Характеристика

- Цел:

Процедурата е предназначена за издаване на удостоверение за извършена регистрация, притежаването на което е задължително условие за правомерно извършване на дейност като брокер на стокова борса по смисъла на чл.40 от ЗСБТ.

Издаденото удостоверение е основание за вписване в регистрите, водени от ДКСБТ по реда на НВСРДКСБТ.

 

Предмет:

Административният акт се издава за извършване на дейност като брокер на стокова борса.

 

- Вид регистрационен режим:

Режимът за издаване на този индивидуален административен акт е регистрационен съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.

 

- Наименование на съответния регистър;

Регистър за извършените регистрации за брокерска дейност.

Регистър за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса.

 

- Компетентен орган:

Компетентен орган за извършване на регистрация е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (чл. 4 и чл. 8 от ЗСБТ, чл. 7, т. 1 от ПУДДКСБТНА).

 

Същност на регистъра:

Документален

Компютърна база данни

 

- Задължени лица:

Всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на ЗСБТ и заяви желание за извършване на дейност като брокер на стокова борса.

 

 

- Видове регистрация:

Вписването в регистъра на извършените регистрации за брокерска дейност и Регистърът за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса, са задължителни съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗСБТ.

 

- Значение на регистрацията:

Целта е само регистрирани лица да извършват дейност като брокери на стокова борса.

 

- Действие на вписването:

Вписванията в регистрите имат оповестително и конститутивно действие.

 

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

Дефинициите са нормативно определени в ЗСБТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи:

Компетентен орган, до когото задължените лица адресират заявлението си за регистрация, е Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

 

- Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

В регистъра на брокерите се вписва лице, което е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и отговаря на следните изисквания за квалификация за извършване на брокерска дейност:

- завършило е средно образование;

- завършило е курс на обучение за “брокерска дейност на стокова борса”, проведен от организатор, регистриран от Комисията, въз основа на одобрен от Комисията учебен план.

 

- Необходими документи:

Лице, което иска да му бъде издадено удостоверение за извършена регистрация като брокер на стокова борса, подава до ДКСБТ писмено заявление по образец, което трябва да съдържа трите имена, ЕГН, номер на документ за самоличност и постоянен адрес на заявителя.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 40, ал. 3 от ЗСБТ:

1. свидетелство за съдимост;

2.документ за завършено средно или висше образование;

3.документ за завършен курс на обучение за брокерска дейност на стокова борса;

4. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ.

 

- Вътрешен ход на процедурата:

Заявлението и приложените към него документи се адресира до ДКСБТ и приема по опис, приложен към заявлението.

При констатиране на непълноти по представените документи на заявителя се дава срок от 3 дни за тяхното представяне.

ДКСБТ разглежда заявлението, взема решение за извършване на регистрацията в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на заявлението.

Въз основа на решението си, ДКСБТ издава на заявителя удостоверение за извършване на регистрация. Удостоверението се получава срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице.

ДКСБТ заличава брокер от регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса, при:

- писмена молба на брокера за заличаване;

- промени на обстоятелствата, поради които лицето вече не отговаря на изискванията на ЗСБТ.

След заличаване на регистрацията на брокера, ДКСБТ отнема издаденото удостоверение и оповестява това публично.

 

Съгласно чл. 9 от НВСРДКСБТ на лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:

1. трите имена, ЕГН и адресът на лицето, регистрирано като брокер на стокова борса;

2. датата на постъпване в Комисията на заявлението за регистрация като брокер;

3. наименованието, седалището и адресът на управление на стоковата борса, на която брокерът осъществява дейността си, адресът на осъществяване на дейността, както и индексът на партидата в Регистъра на стоковите борси, под който е заведена съответната стокова борса;

4. сключените и прекратени договори за борсово представителство с членове на съответната стокова борса;

5. датата и номерът на решението на Комисията, въз основа на което се извършва регистрацията;

6. датата и номерът на решението, с което Комисията заличава извършената регистрация.

 

При сключване на договор за представителство от брокер, вписан в Регистъра по чл. 9 от НВСРДКСБТ, с член на стокова борса, в основната партида на съответната стокова борса в Регистъра по чл. 7, т.10 от НВСРДКСБТ, се вписват:

- Трите имена, ЕГН, адрес и местожителство на брокера;

- Индексът на партидата му в регистъра на извършените от Комисията регистрации за брокерска дейност, к

-  Борсовия член, с когото има сключен договор за представителство.

 

Обжалването на отказа за вписване в съответния регистър става по реда на АПК.

 

- Такси:

В хода на производството за извършване на регистрация за извършване на дейност като брокер на стокова борса се събират такси по Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ, както следва:

1.За извършване на регистрация на брокер на стокова борса - 100 лева;

2.За вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства - 20 лева;

3.За предоставяне на препис от регистрите на комисията – за първа страница – 3 лева, за втора и всяка следваща страница – 0,50 лева;

4.За издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни - 10 лева.

 

- Резултат от процедурата:

Всяко физическо лице може да започне извършване на дейност като брокер на стокова борса след получаване на удостоверение за регистрация по реда на ЗСБТ.

Извършването на брокерска дейност става от името на член на стоковата борса за негова сметка или за сметка на негов клиент, като сделките се сключват в съответствие с интересите на клиентите и членовете на стоковата борса.

Брокерът няма право да сключва сделки на стоковата борса за своя сметка нито лично, нито чрез трето лице.

Извършването на брокерска дейност става въз основа на договор с борсов член. Брокерът не може да сключва договор с повече от един борсов член.

 

Издаденото удостоверение по реда на ЗСБТ е безсрочно.

 

ДКСБТ заличава брокер от регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса при:

1. Писмена молба на брокера за заличаване;

2. Промени на обстоятелствата, поради които лицето вече не отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 1 от ЗСБТ.

След заличаване на регистрацията като брокер на стокова борса, ДКСБТ отнема издаденото удостоверение и оповестява това публично.

Заличеният от регистъра брокер няма право да сключва сделки на стоковите борси.

 

Водените от комисията регистри са публични. Всеки има право да ги преглежда и да получава преписи или извлечения от тях срещу такса, определена в ТТСДКСБТ. Исканията за издаване на извлечения от регистрите за издаване на преписи от актове, документи и други, се отправят до ДКСБТ.

 

V. Образци и формуляри

1. Заявление за издаване на удостоверение за извършване на дейност като брокер на стокова борса по образец.

2. Заявление за издаване на препис-извлечение от регистрите, водени от ДКСБТ.

3. Заявление за издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуализирани данни.

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM