СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА

 

 

За контакти:
София 1040,
р-н "Изгрев", ул “Лъчезар Станчев” № 13

тел.: (+359 2) 970-60-28
факс: (+359 2) 873-54-18
e-Mail: sbt@dksbt.bg

 

За кореспонденция с документи,
подписани с електронен подпис:
e-office@dksbt.bg
Указания ]


 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM