Захар - 1.42  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.85  лв.бр.            Фасул зрял - 4.28  лв.кг.            Ориз - 2.44  лв.кг.            Леща - 2.85  лв.кг.            Брашно тип"500" - 1.24  лв.кг.            Макарони - 1.60  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 3.27  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.22  лв.бр.            Фиде - 1.65  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.40  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 11.47  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 7.64  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 1.96  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 4.08  лв.кг.            Кисело мляко коф. 0.400кг до 3% - 0.85  лв.бр.            Кисело мляко коф.0.400кг 3% и над 3% - 0.95  лв.бр.            Прясно мляко кутия/бут. 1л 1.5% - 1.65  лв.бр.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 4.90  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Свинско месо - 10.10  лв.кг.            Свинско месо - 10.10  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.75  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 6.57  лв.кг.            Шпеков салам - 9.60  лв.кг.            Кайма смес - 6.30  лв.кг.            Пилешки бут цял - 3.20  лв.кг.            Пилешки гърди - 8.10  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 5.16  лв.кг.            Хек без глава - 5.00  лв.кг.            Гроздова ракия обикновена бут.0.7л - 8.50  лв.бр.            Водка обикновена бутилка 0.7л - 10.00  лв.бр.            Сол готварска - 0.62  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 1.35  лв.бр.            Лук кромид зрял /внос/ - 0.57  лв.кг.            Картофи /внос/ - 0.63  лв.кг.            Домати /внос/ - 1.97  лв.кг.            Чесън /внос/ - 2.70  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.80  лв.кг.            Моркови /внос/ - 0.85  лв.кг.            Краставици /внос/ - 1.45  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 1.70  лв.кг.            Банани - 2.04  лв.кг.            Ананаси - 2.00  лв.кг.            Портокали - 1.60  лв.кг.            Мандарини - 1.40  лв.кг.            Мандарини - 1.40  лв.кг.            Лимони - 2.38  лв.кг.            Лимони - 2.38  лв.кг.            Грейпфрути - 2.25  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.35  лв.кг.            Ябълки /внос/ - 1.40  лв.кг.            Круши /внос/ - 1.27  лв.кг.            Праскови /внос/ - 2.45  лв.кг.            Ягоди /внос/ - 5.00  лв.кг.            Киви - 5.17  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.99  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.95  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.32  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.12  лв.бр.            Грах - бурк. 08/07 - 1.26  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.41  лв.бр.            Мармалад - бурк. 04/0.314 - 1.48  лв.бр.            Компот кайсии - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот череши - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот ягоди - бурк. 0.7 - 1.60  лв.бр.   
 
 

 

 

 

І. На тази страница ще  направим някои разяснения за проверките, извършвани от служителите на дирекция КАОП към Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) по спазването на Закона за стоковите борси и тържища(ЗСБТ).

"  Чл. 8.(1) Комисията:

(2) Комисията има право да проверява всички лица, за които има данни, че нарушават закона.

 (3) При осъществяване на контрола комисията има право:

 1. на свободен достъп до служебните помещения на всички контролирани от нея лица, включително и на лицата по ал. 2;

 2. да изисква документи и писмени обяснения от проверяваните лица;

 3. да изпраща свои представители на заседанията на управителните и контролните органи на контролираните от нея лица.

  

Под “внос” по-надолу в текста ще се има предвид влизането в страната на стока от държави извън Европейския съюз.

В чл.65 от ЗСБТ са изброени разпоредбите, неспазването на които води до налагането на имуществени санкции и затова тук ще разгледаме само някои от тях.

 

 

Контрол на Стоково тържище и Пазар на производителите

Търговец на  Стоково тържище и Пазар на производителите:

 

«Чл. 55.(1) На стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби.

 (2) Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите,или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители,или от лица, регистрирани по съответното законодателство на държава- членка на Европейския съюзили на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

       (3) Когато земеделски производител няма регистрация по Търговския закон, Закона за кооперациитеили по Закона за подпомагане на земеделските производители, сделките по ал. 1 могат да се извършват от субектите по ал. 2 или от организатора на пазара на производителите по реда на чл. 52а, ал. 3 на цена, определена от производителя.. «

Това означава, че продажбите на Стоково тържище и Пазар на производителите се извършват само от субекти, регистрирани по упоменатия по-горе начин.

“…  Чл. 57.Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да предоставя на купувачите:

 1. описание на стоката и документи за нейните качествени характеристики;

 2. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност или декларация от производителя, когато такива документи не се издават;

 3. документи за произхода и собствеността на стоката;

 4. информация за продажната цена.

 (2) Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.

Чл. 57,ал.1,т.1 – за непреработените плодове и зеленчуци:

Наличието на изискваната информация относно наименование, страна на произход и производител/опаковчик на продукта, както и клас, сорт и търговски вид, когато това се изисква от специфичния стандарт за предлагане на пазара, на видно място в четлив вид в близост до всеки продукт.

ал.1 т.2

От неживотински произход

1.             За непреработените плодове и зеленчуци

-         при внос – сертификат, издаден по Наредба №16 от май 2010г.

-         закупениот ЕС и при наличие на маркировка- не се изисквасертификат по Наредба №16.

-         когато продавачът е регистриран земеделски производител – анкетна карта с посочени в нея култури (съгласно Инструкция на Министерство на земеделието, храните и горите), продуктите от които той продава.

-         когато стоката, продавана от търговец е закупена от регистриран земеделски производител – копие на анкетната карта на производителя.

 

Когато стоката е закупена от междинен търговец и е в насипно състояние (няма маркировка), но е с произход от  страна членка на ЕС, се изисква декларация от предишния търговец със следното съдържание:

- кой е вносителя;

- описание на стоката;

- с какъв документ от къде е закупена;

- с какъв документ на кого е продадена /предоставена/;

- подпис

Наредба№ 16 ОТ 28 май2010 г.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.)

„(5) Пратките се идентифицират по документите и декларациите, които ги придружават. Когато пратката е натоварена на превозно средство, неговият регистрационен номер се използва за нейното идентифициране.”

2.             Хранителни стоки, преминали промишлена преработка

-         Когато бъде представен документ за изследване от сертифицирана лаборатория на съответната партида от дадената стока (без значение дали е изискуемо по нормативен документ или не) – се признава този документ.

-         Декларация от производителя (декларация за съответствие,сертификат за качество, обща декларация и др.). Декларацията за съответствие следва да съдържа следната информация и се издава само от производителя на продукта:

•Име и адрес на фирмата-производител
• Идентификация на продукта (партиден номер )
• Списък на използваните стандарти или технически спецификации, от които е видно, че стоката е безопасна
• Дата на издаване на декларацията
• Подписна упълномощеното лице

-     Когато на етикета на стоката или на документ е записано, че производителят е сертифициран по НАССР или  ISO22000, друг документ за безопасност не се изисква.

 

От животински произход – задължителната информация в„търговския документ” издаден от предишния търговец..

 

Когато на документа за безопасност е записан партидния номер на стоката, той трябва да съвпада с посочения партиден номер на етикета на стоката.

 

ал.1 т.3

-         закупени от ЕС (вкл. България)това е фактура (оригинал или копие) за покупка на дадената стока или друг документ, издаден на територията на Европейския съюз, който дава информация за произхода и собствеността на стоката.

-         при продажба на стока от внос- вносителят представя като документ за произхода и собствеността копие (или оригинал) на Единния Административен Документ, с който тя е преминала границата.

-         когато продавачът е регистриран земеделски производител – анкетна карта с посочени в нея култури, продуктите от които той продава.

-         когато стоката, продавана от търговец е закупена от регистриран земеделски производител – протокол за покупко-продажба.

(ПРОИЗХОД е идентификация на предприятието, в което са произведени храните, съгласно европейските регламенти и нашето законодателство.)

 

По ал.1 т.4 -  текстът, записан в ЗСБТ е достатъчно ясен и не се нуждае от допълнителни разяснения. Да се изпълняват разпоредбите на съответните Правилници на СТ и ПП по този въпрос.

Съгласно ал.2 продавачът е длъжен Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4”.

 Това означава, че търговецът трябва да разполага с документите по ал.1 във всеки един момент, като оригинал или копие за да могат да бъдат предоставяни винаги при поискване.

„…Чл. 59.(1)

 (2) За сключените на тържището и на пазара на производителите сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване.

 (3) Продавач, който сключва сделки на стоково тържище и на пазар на производителите, е длъжен своевременно да дава на длъжностните лица, упълномощени от управлението на стоковото тържище и на пазара на производителите, верни и пълни сведения, необходими за изготвяне на информация за тържищните сделки….”

 

По ал.2  -  за всяка продажба на Стоково тържище или  Пазар на производителитена регистриран търговец(фирма) се издава фактура. На физически лица фактура се издава само при поискване от тяхна страна. Нарушение на ЗСБТ е извършването на продажба от продавача на тържището на регистриран търговец без да бъде издадена фактура.

По ал.3  -  това е информацията, която представител на организатора на тържището ежедневно събира от търговците за изготвяне на ежедневните отчети.

                                                          

Организатор на Стоково тържище или на Пазар на производителите

"… Чл. 15. (1) Съветът на директорите на стоковата борса, организаторът на стоковото тържище или организаторът на пазара на производителите, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 14 обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.

(2) Уведомяването се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление...…."

Тук трябва да се обърне внимание на четиринадесетдневния срок, който организатора на стоковото тържище трябва да спази. При уведомявянето на комисията за настъпилите  промени на заявените по чл. 14 обстоятелства се изпраща заверено копие на документа, удостоверяващ тази промяна. Когато дадена промяна засяга няколко документа се изпраща копие от всички тях (проверката се извършва по документи, в търговския региктър и регистрите в ДКСБТ).

 

"….чл.52 ал.1….

             3. изисква стоките, предназначени за продажба на стоковото тържище, да се придружават от документи за произходи за съответствие с изискванията за безопасност…”

В този текст е визирано задължението, което има организатора на стоково тържище да извършва проверка дали стоките, продавани на тържището, се придружават от документите по чл.57 ал.1 т.2 и т.3 (разгледани по-горе). Изпълнението на това изискване се установява чрез:

- извършване проверка на търговците наематели и установяване на нарушение на чл.57 от ЗСБТ

- съставени констативни протоколи на търговците наематели за установяване неизпълнението на задълженията на организатора по този член

   

   “...Чл. 52а ал.1...

5. удостоверява чрез етикета произхода и качеството на стоката; произходът на стоката се указва чрез посочване на селището и общината, където е произведена;

 6. предоставя на купувачите информация за произхода, качеството, количеството и цената на предлаганите на пазара стоки.

(3) Организаторът на пазара на производителите може да извършва продажби на стоки от свое име и за сметка на конкретен земеделски производител по ред, определен с правилника за организацията, дейността и охраната на пазара.

Изискванията на т.5 и т.6 от чл.52а ал.1 се отнасят за продажбите при условията на ал.3 от същия член.

 

“...чл54 (3) Спазването на правилника е задължително за администрацията на стоковото тържище, за продавачите на тържището и техния персонал, както и за посетителите на тържището.....”

 Тази разпоредба изисква всички лица, извършващи някаква дейност на територията на  Стоковото тържище, да спазват стриктно одобрения от ДКСБТ Правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище. Нарушаването на Правилника е административно нарушение.

 

“...Чл. 54а(3) Спазването на правилника е задължително за администрацията на пазара на производителите, за продавачите, както и за посетителите на пазара....»

Тази разпоредба изисква всички лица, извършващи някаква дейност на територията на  Пазар на производителите, да спазват стриктно одобрения от ДКСБТ Правилник за организацията, дейността и охраната на пазара на производителите. Нарушаването на Правилника е административно нарушение. 

 

 

Контрол на търговски бази действащи като Стоково тържище или Пазар на производителите, без да отговарят на изискванията на ЗСБТ 

“...Чл. 3. (1) Стоковото тържище е място за търговия на едро с налични храни и цветя.

(2) За извършване на дейност като стоково тържище се изисква регистрация при условията и по реда на този закон

Чл. 3а. (1) Пазарът на производителите е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, където стоката от земеделски производители може да се манипулира, окачествява, етикетира и партидизира за по-нататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ.

(2) За извършване на дейност като пазар на производителите се изисква регистрация при условията и по реда на този закон.....”

Тези разпоредби предполагат, че при предоставянето на търговски площи на търговции земеделски производители, които извършват търговия на едро с налични храни и цветя без извършена регистрация от ДКСБТ, се осъществява дейност в нарушение на ЗСБТ.

 

Търговци, които извършват търговия на едро с налични храни и цветя извън Стоково тържище или Пазар на производителите.

Чл. 3б.Не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1,чл. 3а, ал. 1и чл. 3в, с изключение на търговия:

 1. в търговски обект, представляващ магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект;

 2. при директни доставки от и за преработвателно предприятие;

3. при продажби на собствена продукция от мястото на производството

Тук отговорността е на самите търговци.

 

Чл. 3в. (1) Самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и чл. 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя - от името и за сметка на търговеца.

              (2)  За извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква уведомление при условиятта и реда на този закон…

Съгласно тази разпоредба търговски сделки на едро с налични храни и цветя могат да се извършват  и в самостоятелни обекти, уведомили ДКСБТ по съответния ред(чл.3в).

„..Чл. 21б. (1)За извършване на дейност като самостоятелен обект по чл. 3в търговецът подава писмено уведомление до Държавната комисия за стокови борси и тържища в 14-дневен срок от започване на дейността.

Уведомяването на ДКСБТ за извършване на дейност като самостоятелен обект по чл. 3в трябва да се извърши в 14-дневен срок от започване на дейността.

„..Чл. 21в. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.

Уведомяването на комисията при последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства трябва да става в 14-дневен срок след настъпването им. При уведомявянето на комисията за настъпилите  промени на заявените по 21б обстоятелства се изпраща заверено копие на документа, удостоверяващ тази промяна. Когато дадена промяна засяга няколко документа се изпраща копие от всички тях.

Проверката по предходните членове се извършва след справка в регистрите на ДКСБТ.

 

Контрол на самостоятелен обектза търговия с налични храни, уведомили  ДКСБТ по реда на чл. 3в от ЗСБТ

„..Чл. 63а. (1)Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да предоставят на купувачите:

1. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително  документи за произход;

2. документи за качествените характеристики на стоката, в случай че за нея е представена информация за качествени характеристики извън нормативно определените;

3. информация за продажната цена.

 

(2)Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са  длъжни да съхраняват и предоставят документите по ал. 1, т. 1 и 3…

 

По ал.1 т.1

Нормативно изискуеми документи за безопасност

От неживотински произход

 

За непреработените плодове и зеленчуци

-         при внос – сертификат, издаден по Наредба №16 от май 2010г.

-         закупениот ЕС - не се изисквасертификат по Наредба №16.

-         когато продавачът е регистриран земеделски производител – анкетна карта с посочени в нея култури, продуктите от които той продава.

-         когато стоката, продавана от търговец е закупена от регистриран земеделски производител – копие на анкетната карта на производителя.

 

Хранителни стоки, преминали промишлена преработка

-         Когато бъде представен документ за изследване от сертифицирана лаборатория на съответната партида от дадената стока (без значение дали е изискуемо по нормативен документ или не) – се признава този документ.

-         Сертификат за качество (декларация за съответствие, обща декларация и др.), които се издават от производителя.

-         Когато на етикета на стоката или на документ е записано, че производителят е сертифициран по НАССР или  ISO22000, друг документ за безопасност не се изисква.

 

От животински произход– задължителната информация в„търговския документ” издаден от предишния търговец..

 

Когато на документа за безопасност е записан партидния номер на стоката, той трябва да съвпада с посочения партиден номер на етикета на стоката.

 

Документи за произход

-         закупени от ЕС (вкл. България)това е фактура (оригинал или копие) за покупка на дадената стока или друг документ, издаден на територията на Европейския съюз, който дава информация за произхода и собствеността на стоката.

-         при продажба на стока от внос- вносителят представя като документ за произхода и собствеността копие (или оригинал) на Единния Административен Документ, с който тя е преминала границата.

-         когато продавачът е регистриран земеделски производител – анкетна карта с посочени в нея култури, продуктите от които той продава.

-         когато стоката, продавана от търговец е закупена от регистриран земеделски производител – протокол за покупко-продажба.

По ал.1 т.2 – ако стоката се придружава от документи за качествените и  характеристики извън нормативно определените, се предоставят и те.

По ал.1 т.3 -  текстът, записан в ЗСБТ е достатъчно ясен и не се нуждае от допълнителни разяснения (информацията трябва да е в писмен вид)         

По ал.2 - документите по ал.1 т.1 и т.3 трябва да са на разположение на търговеца във всеки един момент, като оригинал или копие, за да могат да бъдат предоставяни винаги при поискване.    

„…Чл. 63б. За сключените сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето…

За всяка продажба на регистриран търговец(фирма) се издава фактура. На физически лица фактура се издава само при поискване от тяхна страна.      Извършването на продажба на регистриран търговец без да бъде издадена фактура е нарушение на ЗСБТ.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM