ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Списък на административни услуги, предоставяни от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата:

 

 

   1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса;

 

   2. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса;

 

   3. Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище;

 

   4. Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите;

 

   5. Прекратяване действието на регистрация за извършване на дейност като стоково тържище или пазар на производителите, при писмено изразено желание от организаторите на стоковото тържище или пазара на производителите;


   6. Издаване на лиценз за извършване на дейност като клирингова къща;

 

   7. Предоставяне препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;

 

   8. Издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията;

 

   9. Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки;

 

   10. Вписване на самостоятелен обект.

 

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM