Захар - 1.06  лв.кг.            Фасул зрял - 3.29  лв.кг.            Ориз - 1.98  лв.кг.            Леща - 2.75  лв.кг.            Брашно тип"500" - 0.92  лв.кг.            Макарони - 1.35  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 2.07  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.20  лв.бр.            Фиде - 1.85  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.40  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 10.10  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 6.10  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 2.40  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 2.55  лв.кг.            Кисело мляко коф. 0.400кг до 3% - 0.75  лв.бр.            Кисело мляко коф.0.400кг 3% и над 3% - 0.84  лв.бр.            Прясно мляко кутия/бут. 1л 1.5% - 1.30  лв.бр.            Прясно мляко кут./бут. 1л 3% - 1.42  лв.бр.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 3.55  лв.кг.            Копърка/Цаца прясно замразена - 1.85  лв.кг.            Свинско месо - 7.80  лв.кг.            Свинско месо - 7.80  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.00  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 5.70  лв.кг.            Шпеков салам - 7.80  лв.кг.            Кайма смес - 4.60  лв.кг.            Пилешки бут цял - 2.77  лв.кг.            Пилешки гърди - 8.10  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 300/500 г - 3.80  лв.кг.            Скумрия прясно замразена 400/600 г - 5.63  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.20  лв.кг.            Сол готварска - 0.50  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 0.82  лв.бр.            Домати /внос/ - 1.32  лв.кг.            Моркови /внос/ - 0.38  лв.кг.            Краставици /внос/ - 0.89  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 1.30  лв.кг.            Банани - 1.75  лв.кг.            Грозде /внос/ - 1.34  лв.кг.            Пъпеши /внос/ - 0.63  лв.кг.            Ябълки /внос/ - 0.55  лв.кг.            Круши /внос/ - 0.88  лв.кг.            Праскови /внос/ - 0.44  лв.кг.            Киви - 3.40  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.90  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.83  лв.бр.            Корнишони - бурк. 08/07 - 1.44  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.16  лв.бр.            Грах - бурк. 08/07 - 1.20  лв.бр.            Лозов лист - бурк. 08/07 - 1.05  лв.бр.            Лютеница - бурк. 04/0.314 - 1.36  лв.бр.            Компот праскови - бурк. 0.7 - 1.38  лв.бр.            Компот други - бурк. 0.7 - 1.10  лв.бр.            Пастет - кутия 0.180 - 1.34  лв.бр.            Риба консерва - кутия 0.180 - 1.16  лв.бр.   
 
 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Тук можете да се запознаете с начините, по които можете да се свържете с нас, ако желаете да ни информирате за установени от Вас изявления, действия или бездействия, квалифицирани от Вас като нарушения или неприемливи за Вас, както и съществени проблеми от административен характер в работата на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и нейната администрация.
 

Какво трябва да знаете -
относно мерките в борбата с корупцията и конфликта на интереси 
в ДКСБТ и нейната администрация.
 
а) Корупция и конфликт на интереси


Възприетата терминология за "корупция"" и/или "конфликт на интереси" е определена с легалните дефиниции, съдържащи се Гражданска конвенция (ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 10 май 2000г.- ДВ, бр . 42 от 23 май 2000г.), а именно:
  1. "Kорупция" е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.
  2. "Конфликт на интереси" е проявна форма на корупционно поведение, при което е налице противоречие между личния интерес /частен интерес/ и служебното положение и задължения на работещите на държавна служба, което може да се отрази при вземането на конкретни решения на областени длъжностни лица, с последица - накърняване на обществения интерес.

 

б) Области на административна дейност с повишен риск:

 

  • индивидуална, обективно изразена позиция, действие или бездействие за издаването на административен акт и/или официален документ за удостоверяване и/или признаване на права или задължения на физическо или юридическо лице на основата на селективно прилагане на приложимата нормативна уредба;
  • обективирано в административен акт и/или официален документ, както и действие или бездействие на длъжностно лице при прилагане на административния ред по лицензионни, регистрационни и разрешителни режими, квалифицирано като противоречащо на закона и/или целесъобразността; в обхвата на неговите компетенции
  • целенасочено поддържана, немотивирана позиция, действие или бездействие на областените длъжностни лица при целевото разпределяне и преразпределяне на бюджетни и/или привлечени финансови и/или други материални и нематериални ресурси; включително при възлагане изпълнението на обществени поръчки
  • провеждане на нормативно и административно установените процедури при назначаване или освобождаване от длъжност на лица, които не отговарят на изискванията за нейното заемане, както и при преценка на служебното поведени на длъжностните лица на държавна служба в съответната администрация.
Получените сигнали (жалби, молби или предложения) се анализират и преценяват от овластените лица в рамките на изискванията на закона и на основата на следните критерии:
  • Компетенциите и правомощията на Инспекторатите на МИ и МВнР, както и ДКСБТ относно посочените данни;

Подавайте сигнали, които са свързани САМО и ЕДИНСТВЕНО с длъжностни лица от ДКСБТ и нейната администрация.

  • Достоверност и надежност на изложеното;

На задължителна проверка подлежат:

  • съответствието на административната структура и длъжност на длъжностните лица, за които се отнасят изнесените данни, а при възможност - автентичност и достоверност (съответствие) на имена, адреси и други данни;
  • съдържа ли сигналът достатъчно обективни данни, на базата на които може да се направи основателна преценка за наличието на корупционни действия.
Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;
Желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като: трите имена, точен адрес и телефон.
 
Редът за проверяване на сигналите се определя по важност и значимост, съобразно степента, в която е засегнат обществения интерес.

 

в) НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 
Начините, чрез които Вие може да ни сигнализирате за корупцията или конфликта на интереси на служители от ДКСБТ са:

Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) 
Комисията сътрудничи активно със структурите на гражданското общество при провежданите от тях периодични проучвания, оценяващи разпространението на корупцията в страната и нагласите на гражданите и бизнеса към качеството и резултатите от дейността на държавната администрация. 
Комисията работи и по конкретни сигнали за наличие на корупционни практики. 
Комисията по превенция и противодействие на корупцията отчита дейността си пред Министерския съвет. 
При разглеждане на ключови въпроси с широко обществено значение и с оглед максимална прозрачност, Комисията провежда открити заседания, на които присъстват представители на неправителствените организации и медиите, както и посланици на страните-членки на ЕС.

Комисията е под председателството на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи. Заместник-председател е заместник министър-председателя и министър на финансите. Членове на Комисията са министърът на правосъдието, на образованието, младежта и науката, на здравеопазването, на  икономиката, енергетиката  и туризма, на регионалното развитие и благоустройството. Членове са също председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", Секретарят на Съвета по сигурност при Министерския съвет и Секретарят на Съвета за управление на средствата от ЕС при Министерския съвет.
 

г) Антикорупционен план на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Отчет за изпълнението на антикорупционен план на ДКСБТ за периода 01 януари - 30 юни 2018 г.

 

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM