20.12.2017 г.

ДКСБТ открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, кафе-бар с обща площ 92 кв.м., намиращ се в административната сграда с адрес:гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13.

1. Заповед

2. Тръжна документация

-Приложение 1;

- Приложение 2;

- Приложение 3;

- Приложение 4;

- Приложение 5.

3. Протокол за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост.

4. Заповед

5. Договор

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM