Заявления (формуляри)

 


Заявление за извършване на регистрация за организиране на стоково тържище (.doc) 


Заявление за извършване на регистрация за организиране на пазар на производителите (.doc) 


Заявление за извършване на регистрация за брокерска дейност на стокова борса (PDF)

 

Заявление за извършване на регистрация за брокерска дейност на стокова борса (.doc)


Заявление/уведомление за вписване в Регистъра на самостоятелен обект за търговия на едро с храни/цветя (.doc)  
актуализирано 2016 г. 

 

Заявление за издаване на препис-извлечение от Протоколно решение на ДКСБТ (.doc)


Заявление за издаване на Дубликат от Удостоверение (.doc)


Заявление за промяна от борсов член на стокова борса (.doc)


Заявление за промяна от стокова борса (.doc)

 

Заявление за промяна от стоково тържище (.doc) 

 

Заявление за промяна от пазар на производителите (.doc) 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM