ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Списък на административни услуги, предоставяни от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата:

 

 

   1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса;

 

   2. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса;

 

   3. Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище;

 

   4. Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите;

 

   5. Прекратяване извършването на дейност като стокова борса;

 

   6. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова борса;

 

   7. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за член на стокова борса;

 

  8. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите;

 

   9. Предоставяне препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;

 

   10. Издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията;

 

   11. Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни хранителни стоки;

 

   12. Вписване на самостоятелен обект;

 

   13. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за самостоятелен обект.

 

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM