Захар - 1.00  лв.кг.            Червен пипер млян-пакет70/ 100г - 0.54  лв.бр.            Фасул зрял - 3.28  лв.кг.            Ориз - 1.97  лв.кг.            Леща - 2.92  лв.кг.            Брашно тип"500" - 0.85  лв.кг.            Макарони - 1.90  лв.кг.            Слънчогледово олио пластм. бут. 1л - 2.18  лв.бр.            Кокоши яйца - 0.22  лв.бр.            Фиде - 1.90  лв.кг.            Маргарин кутия 0.500г - 2.40  лв.бр.            Кашкавал - Витоша - 9.80  лв.кг.            Бяло саламурено сирене от кр. мляко - 5.75  лв.кг.            Краве масло пакет 125г - 2.33  лв.бр.            Мл.продукт сирене с раст. добавки - 2.33  лв.кг.            Кисело мляко коф. 0.400кг до 3% - 0.70  лв.бр.            Кисело мляко коф.0.400кг 3% и над 3% - 0.80  лв.бр.            Прясно мляко кутия/бут. 1л 1.5% - 1.74  лв.бр.            Прясно мляко кут./бут. 1л 3% - 1.50  лв.бр.            Скумрия прясно замразена 200/400 г - 3.55  лв.кг.            Пиле замразено без вътрешности - 4.05  лв.кг.            Кренвирши телешки - 5.28  лв.кг.            Колбаси малотрайни варено-пушени - 5.25  лв.кг.            Шпеков салам - 8.25  лв.кг.            Кренвирши пилешки - 3.30  лв.кг.            Кайма смес - 4.70  лв.кг.            Пилешки бут цял - 2.97  лв.кг.            Пилешки гърди - 7.05  лв.кг.            Ябълки - 1.00  лв.кг.            Грозде - 1.30  лв.кг.            Праскови - 1.10  лв.кг.            Круши - 1.40  лв.кг.            Картофи - 0.40  лв.кг.            Лук кромид зрял - 0.60  лв.кг.            Чесън зрял - 2.20  лв.кг.            Домати от открити площи - 0.60  лв.кг.            Домати оранжерийни - 1.20  лв.кг.            Корнишони - 1.10  лв.кг.            Краставици оранжерийни - 1.10  лв.кг.            Пипер червен за пряка консумация - 1.00  лв.кг.            Пипер зелен за пряка консумация - 0.70  лв.кг.            Зеле главесто - 0.40  лв.кг.            Тиквички - 0.60  лв.кг.            Дини - 0.40  лв.кг.            Сливи - 0.50  лв.кг.            Салати - 0.40  лв.бр.            Моркови - 0.60  лв.кг.            Патладжани - 0.50  лв.кг.            Халва - 4.00  лв.кг.            Сол готварска - 0.47  лв.кг.            Оцет винен - бут. 0.7л - 0.85  лв.бр.            Черен пипер на зърна - пактет 10г - 0.18  лв.бр.            Лук кромид зрял /внос/ - 0.61  лв.кг.            Бяло главесто зеле /внос/ - 0.50  лв.кг.            Краставици /внос/ - 0.80  лв.кг.            Пипер червен /внос/ - 1.10  лв.кг.            Банани - 1.72  лв.кг.            Портокали - 2.10  лв.кг.            Лимони - 3.20  лв.кг.            Лимони - 3.20  лв.кг.            Грейпфрути - 1.70  лв.кг.            Дини /внос/ - 0.45  лв.кг.            Киви - 3.20  лв.кг.            Домати небелени - бурк. 08/07 - 0.90  лв.бр.            Доматено пюре - бурк. 08/07 - 1.85  лв.бр.            Гювеч - бурк. 08/07 - 1.15  лв.бр.            Зелен фасул - бурк. 08/07 - 1.10  лв.бр.            Грах - бурк. 08/07 - 1.20  лв.бр.            Пастет - кутия 0.180 - 1.34  лв.бр.            Риба консерва - кутия 0.180 - 1.16  лв.бр.   
 
 

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

 

 Обн. - ДВ, бр. 60 от 29.07.1997 г., в сила от 29.07.1997 г.; изм. и доп., бр. 35 от 27.04.2007 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 4004 на ВАС от  04.04.2008 г. по административно дело № 12621 от 2007 г., бр. 84 от 26.09.2008 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.

 

Приложение № 2 към чл. 2 на ПМС № 299 от 23.07.1997 г.

(Обн. - ДВ, бр. 60 от 29.07.1997 г., в сила от 29.07.1997 г.)

 

Член единствен.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 4004 на ВАС от 04.04.2008 г. по административно дело № 12621 от 2007 г., бр. 84 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За извършваните действия и за издаваните документи Държавната комисия по стоковите борси и тържищата събира следните такси:

 1.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса

         5 000 лв.

 2.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на лицензия за извършване на дейност като клирингова къща

        5 000 лв. 

 3.

(предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище

3 000 лв. 

 4.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите

3 000 лв. 

 5.

(отм., бр. 35 от 2007 г.);

 

 6.

(отм., бр. 35 от 2007 г.);

 

 7.

(предишна т.3, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; отм. с РЕШЕНИЕ № 4004 на ВАС от 04.04.2008 г. по административно дело № 12621 от 2007 г., бр. 84 от 2008 г.)

За издаване на разрешение за извършване на брокерска дейност

 

 

 

 

100 лв.

 8.

(предишна т.3, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За прекратяване извършването на дейност като стокова борса или клирингова къща

250 лв. 

 9.

(предишна т.7, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства:

 

 

а) стокова борса и клирингова къща

            20 лв.;

 

б) член на стокова борса и на клирингова къща

            20 лв;

 

в) стоково тържище и пазар на производителите

            20 лв.;

 

г) брокер на стокова борса

            20 лв.;

 

д) (нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) самостоятелен обект

            10 лв.;

 10.

(предишна т.8 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За съобщения за непълноти в

 

 

представените заявления и документи и за допълнителна информация

20 лв. 

 11.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За изготвяне на справка от седмичния бюлетин на хартиен или електронен носител за една стока:

 

 

а) за 1 месец

             20 лв.;

 

б) за 3 месеца

             30 лв.

 

в)за 6 месеца

             50 лв.;

 

г) за 12 месеца

             60 лв.;

12.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За изготвяне на таблична справка по заявка:

 

 

а) месечна справка за една стокова група от Информационния фиш

             20 лв.;

 

б) месечна справка за всички стоки от Информационния фиш

             30 лв.

 

в) справка по региони

             40 лв.;

13.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Абонаментна такса за достъп до архива на Седмичния бюлетин и анализи от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:

 

 

а) за 1 месец

             20 лв.;

 

б) за 3 месеца

             30 лв.;

 

в)за 6 месеца

             50 лв.;

 

г) за 12 месеца

             60 лв.;

 14.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Абонаментна такса за достъп до целия масив от ценова информация от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:

 

 

а) за 1 месец

            50 лв.;

 

б) за 3 месеца

           100 лв.;

 

в)за 6 месеца

           125 лв.;

 

г) за 12 месеца

           150 лв.;

 15.

(предишна т.9, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) за предоставяне на препис от регистрите на

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата:

 

 

а) за първа страница

              3 лв.;

 

б) за втора и всяка следваща страница

          0,50 лв.

 

 16.

(предишна т.10, изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни по регистрацията

10 лв.

 17.

(нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) за вписване на самостоятелен обект

  50 лв.

 

Преходни и заключителни разпоредби

(Загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.)

 

 § 1.(Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Таксите по т. 11-14 се заплащат от всички лица с изключение на органите на държавната и местната власт.

 § 2.(Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Лицата, които при влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ДВ, бр. 85 от 2006 г.) имат издадено разрешение за извършване на дейност като стокова борса, стоково тържище или брокер, не дължат такса при преуреждане на дейността си в едногодишен срок.

 § 3.(Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Тарифата се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за стоковите борси и тържищата .

 
 

© Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM